Новости

Подготовлено Пособие для участкового уполномоченного милиции ОВД Кыргызской Республики

Подготовлено Пособие для участкового уполномоченного милиции ОВД Кыргызской Республики, Стандартные операционные процедуры по оказанию базовых услуг в сфере охраны правопорядка и правосудия для женщин и детей, подвергшихся насилию.

Пособие предназначено для участковых уполномоченных милиции с целью внедрения международных стандартов предоставления услуг и помощи женщинам, подвергшимся насилию. Пособие рассматривает понятие и формы гендерного насилия в отношении женщин, стандарты базовых услуг, а также особенности проведения профилактики и оказания помощи пострадавшим женщинам. Особую ценность пособия представляют рекомендации по первичному контакту с пострадавшими женщинами, а также алгоритмы действий дежурного ОВД и УУМ при получении сообщений о насилии в отношении женщин. Пособие будет полезно сотрудникам службы общественной безопасности, работникам кризисных центров, а также широкому кругу читателей, интересующихся предоставлением услуг пострадавшим женщинам.

Настоящее пособие подготовлено при поддержке ОФ «Центр исследования демократических процессов» в рамках совместной инициативы Правительства Кыргызской Республики, ООН и Европейского союза «Луч света».


Зомбулукка кабылган аялдар жана балдар үчүн укук тартибин жана сот адилеттигин сактоо чөйрөсүндөгү стандарттык операциондук процедуралар. Кыргыз Республикасынын ИИОнун милициянын участкалык уполномоченныйлар үчүн окуу куралы.

Буйругу менен сунушталды. Бул окуу куралы зомбулукка кабылган аялдарга кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылуунун жана жардам көрсөтүүнүн эл аралык стандарттарын иш жүзүндө колдонуу максатында милициянын участкалык уполномоченныйларына арналган. Окуу куралы аялдарга карата гендердик зомбулук түшүнүгүн, базалык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын, ошондой эле жабыр тарткан аялдарга жардам көрсөтүүнүн жана алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрүн караштырат. Окуу куралынын өзгөчө баалуулугу жабыр тарткан аялдар менен алгачкы байланышуу боюнча сунуштамаларды, ИИОнун нөөмөттөгү кызматкеринин жана Милициянын участкалык уполномоченныйынын аялдарга карата зомбулук тууралуу билдирүүлөрдү алган учурдагы аракеттеринин алгоритмин камтыгандыгында.

Бул окуу куралы «Демократиялык процесстерди изилдөө борбору» КФ тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, БУУнун жана Европа биримдигинин «Теӊдик нуру» биргелешкен демилгесинин алкагында даярдалды.