Новости

Подготовлена настольная книга инспектора по делам детей ОВД Кыргызской Республики

Подготовлена настольная книга инспектора по делам детей ОВД Кыргызской Республики - Стандартные операционные процедуры по оказанию базовых услуг в сфере охраны правопорядка и правосудия для детей, подвергшихся насилию.

Настольная книга предназначена для инспекторов по делам детей с целью внедрения международных стандартов предоставления услуг и помощи детям, подвергшимся насилию. Книга включает правовые основы профилактики насилия в отношении детей, рассматриваются виды и признаки насилия, а также особенности работы с детьми, подвергшимися пересекающимся формам насилия. Книга будет полезна психологам и педагогам школ, а также широкому кругу читателей, интересующихся предоставлением услуг пострадавшим детям.

Настоящая книга подготовлена при поддержке ОФ «Центр исследования демократических процессов» в рамках совместной инициативы Правительства Кыргызской Республики, ООН и Европейского союза «Луч света».


Кыргыз Республикасынын ИИОнун балдар иштери боюнча инспекторунун күндөлүк колдонмо китепчеси. Зомбулукка кабылган балдар үчүн укук тартибин жана сот адилеттигин сактоо чөйрөсүндөгү базалык кызматтарды көрсөтүү боюнча стандарттык операциондук процедуралар.

Күндөлүк колдонмо китеби зомбулуктан жабыр тарткан балдарга кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылуунун жана жардам көрсөтүүнүн эл аралык стандарттарын иш тажрыйбасында колдонуу максатында балдар иштери боюнча инспекторлорго арналган. Китеп балдарга карата зомбулуктун алдын алуунун укуктук негиздерин камтыйт, зомбулуктун түрлөрү жана белгилери, ошондой эле зомбулуктун кайчылаш формаларына кабылган балдар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү каралат. Китепче мектептердин психологдору жана мугалимдери үчүн, ошондой эле жабыр тарткан балдарга кызмат көрсөтүүгө кызыкдар окурмандардын кеӊири чөйрөсү үчүн пайдалуу болот.

Бул китеп «Демократиялык процесстерди изилдөө борбору» КФ колдоо көрсөтүүсү астында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, БУУнун жана Европа биримдигинин «Теӊдик нуру» биргелешкен демилгесинин алкагында даярдалды