В Новости

30 мая 2016  сотрудники Центра приняли участие в пресс-конференции, направленной против отклонения депутатами Жогорку Кенеша проекта Закона «О внесении изменений и дополнений к некоторым законодательным актам Кыргызской Республики»

law

30-майда саат 12.00дѳ Аки-Пресс маалымат агенттигинде жарандык активисттер тарабынан 2016-жылдын 26-майында депутаттар А.Ж.Салянова, Ɵ.Ч.Текебаев, Б.И.Сулейманов, Э.Т.Токтошев, Г.К.Асылбаева, А.Ж.Исмаилова, Ч.И.Жакупова, И.А.Масалиевдер тарабынан  демилгеленген «Кыргыз Республикасындагы айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ» (Кыргыз Республикасынын Yй-бүлѳ жана Кылмыш-жаза кодекстерине) мыйзам долбоорун Жогорку Кеӊештин депутаттарынын  артка кайтарууларына каршы НААРАЗЫЧЫЛЫК-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯСЫ болуп ѳтѳт.

Мыйзам долбоору  ѳспүрүм жаш-курагында турмуш курууга мажбур болгон кыздардын саны жыл санап ѳсүп жаткандыгына тынчсызданган чакырыкка жооп болуп эсептелет. Ал ѳлкѳдѳ никеге туруу юридикалык каттоого алынбастан, диний жактан гана нике кыюу менен чектелген жолго басым жасоо багытына ѳтүп бара жаткандыгын эске алат, Кылмыш-жаза мыйзамынын ченемдерин кайталабастан, андагы боштуктарды толуктайт. Учурдагы мыйзамга ылайык, жоопкерчиликке тартуу үчүн арыз жазуу талап кылынат. Бирок, кызды ата-энелердин ѳздѳрү турмушка берип жатышса, арызды ким жазмак эле?

Биз, жарандык активисттер Парламент ѳзүнүн бул чечими аркылуу ѳспүрүм кыздардын жаш-курагы никелешүү жашына жеткенден кийин гана никеге туруу укугун, никенин мамлекет тарабынан мыйзамдуу катталышын, ошондой эле Конституцияда, Yй-бүлѳ кодексинде жана да Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелеринде кѳрсѳтүлгѳн жашы жете элек ѳспүрүмдѳрдү мажбурлап никеге тургузуудан коргоону мыйзам деӊгээлинде толук кандуу ишке ашырууну камсыз кылуу аракетин жокко чыгаргандыгына   нааразычылыгыбызды билдиребиз.

Парламенттин депутаттары 15 жаш-курагына толук чыкпастан турмушка чыгууга мажбур болгон 6 миӊден ашык кыздардын, 18 жаш-курагына толук чыкпастан турмушка чыгууга мажбур болгон 160 миӊден ашык кыздардын[1] кѳйгѳйлѳрүнѳ кайдыгер экендиктерин кѳрсѳтүштү. Бул жаш кыздардын баардыгы ата-энелеринин кийлигишүүлѳрүнүн негизинде күйѳѳгѳ берилген, же аларды ала качып кетишкен. Жашы жете элек ѳспүрүм кыз менен  никеге туруу мындай никелердин гүлдѳшүнѳ кѳмүскѳ жол ачкан дин ѳкүлдѳрүнүн   айынан «нике» макамына ээ болуп калды.  Ал тургай, мындай тагдырга туш болгон ѳспүрүм кыздардын тагдыры үчүн эч ким – ата-энеси дагы, «күйѳѳсү» дагы,  молдо дагы, депутат дагы жоопкерчиликти алгылары келишпейт.

Жашы жете элек ѳспүрүм кыздар менен никеге туруу балдардын укуктарын бузууга жатат жана кыздардын ѳнүгүүсүн ар кыл коркунучтардын коштоосуна алып келет. Жашы жете элек курагында никеге туруу эрте кош бойлуулукка, энелердин жана балдардын ѳлүмүнүн санынын ѳсүүсүнѳ алып келет,  мунун негизги себептеринин бири, башкасын айтпаганда да жаш энелердин организминин баланы кѳтѳрүүгѳ даяр эмес экендиги болуп эсептелет. Ɵспүрүм-жубайлар  мектептен биротоло чыгып калышат, билим алуу укугунан ажырашат жана  эч бир адистикке ээ боло алышпайт,  натыйжада – эмгек акысы тѳмѳн

тѳлѳнүүчү чѳйрѳлѳрдѳ эмгектенишет. Күйѳѳсүнүн үй-бүлѳсү үчүн үйдѳбү же талаадабы баш кѳтѳрбѳстѳн, эрксиз иштеп берген келин алуу ыӊгайлуу. Мындай кыздарды жылдап мыйзамсыз түрдѳ ур-токмокко алышат жана басынтышат. Керек болсо, «талак» деп айтып коюп, аны алимент чектетүү жана мүлк бѳлүштүрүү укугусуз балдары менен кошо үйдѳн кууп салса болот.  Ал бизге жардам сурап кайрылган учурда, биз эмне деп жооп беребиз?

Бул мыйзам долбоору мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар,  Кыргызстандын  мусулмандар дин башкармалыгы жана диний жамааттар тарабынан кеӊири талкуудан ѳткѳн, анын алкагында баардыгы кѳйгѳйдү бирдей түшүнүшкѳн, бир пикирге келишкен жана мыйзам долбоорун колдошкон.

Бирок бизге, депутаттар анын демилгечилерине бир дагы суроо беришпестен,  түпкү маӊызына кѳӊүл бурбастан жана маанисин түшүнүүгѳ аракет дагы кылып койбостон, мыйзам долбоорун эмне үчүн артка кайтаргандыктары түшүнүксүз. Жашы жете элек ѳспүрүм кыз менен никеге турууну  жѳнгѳ салуу демилгеси парламенттин күн тартибине экинчи жолу коюлуп жатат, ага карабай кѳӊүл кош мамиле жасалды. Мына ушундай мамилеси менен депутаттар кыздардын келечекке болгон укуктарын коркунучта калтырып коюшту.

Жогорку Кеӊеш ѳлкѳнүн гүлдѳп ѳнүгүшүн камсыз кылууга жана кыздардын укуктарын коргогон мыйзамдарды кабыл алууга милдеттүү,  алдыда 1-июнь – Балдарды коргоо күнү.

БИЗ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН РЕГЛАМЕНТИНЕ ЫЛАЙЫК, МЫЙЗАМ ДОЛБООРУН   ТЕЗИНЕН КАЙРАДАН ДОБУШ БЕРYYГƟ КОЮУНУ ЧЕЧКИНД Т ТАЛАП КЫЛАБЫЗ! 

2016-жылдын 30-майында Ала-Тоо кинотеатрынын жанындагы Курманжан Датканын эстелигинин жанында жарандык активисттер, «Аялдар жана кыздарга карата зомбулукту биргелешип жок кылабыз!» улуттук кыймылдын мүчѳлѳрү «Кыздардын жаркын келечеги үчүн» акциясын ѳткѳрүүнү пландаштырууда. Акция кыздардын укуктарын коргоо жана бул мыйзам долбоорун колдоо максатында ѳткѳрүлүп жатат.

Кошумча маалыматтарды  тѳмѳнкү даректер аркылуу алсаныздар болот:

Уюмдун аталышы ФИО Байланышуу
Демократиялык процесстерди изилдѳѳ борбору КФ Илибезова Лариса 0550 559 800
Кыргызстандын кризистик борборлорунун ассоциациясы Тюлекова Толкун 0550 285 909
Последние записи

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска